seed

ਜਾਣੋ ਬੀਜ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ

ਬੀਜ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।

ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੰਗਸਨਾਸ਼ੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਵਿਕ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਸੋਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੀਜ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਿਲਾਓ।

ਦਵਾਈ ਦੇ ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਜਾਂ ਪੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ - ਐਂਡਰਾਇਡ, ਆਈਫੋਨ