cow

ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਾ ਵਰਤੋ

ਗੱਭਣ ਲਵੇਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਗੱਭਣ ਅਵਸਥਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆ ਹਨ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀ ਵਰਤੀਆ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।

 • ਅਮਾਈਨੋ ਗਲਾਈਕੋਸਾਈਡ
 • ਐਂਮਫੋਟੈਰੀਸੀਨ
 • ਕਲੋਰਮਫੈਨੀਕੋਲ
 • ਫਲੋਰੋਕੀਨੋਕੋਨਜ਼
 • ਗਰੀਸੀਓਫਲਵੀਨ
 • ਕੀਟੋਕੋਨਾਜ਼ੋਲ
 • ਮੈਟਰੋਨਿਡਾਜ਼ੋਲ
 • ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਿਉਰੈਂਨਟੋਨ
 • ਸਲਫੋਨਾਮਾਈਡ
 • ਟੈਟਰਾਸਾਈਕਲੀਨ
 • ਟੈਸਟੋਸਟਿਰੋਨ
 • ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਉੱਲੀ ਲੱਗੇੇ ਦਾਣੇ,ਵੰਡ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਆਚਾਰ, ਤੂੜੀ ਅਤੇ ਫੀਡ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਭਣ ਲਵੇਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਖਵਾਓ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ - ਐਂਡਰਾਇਡ, ਆਈਫੋਨ