gobar

ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ 5 ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਨਾਂ 5 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

• ਇਨਲੇਟ ਟੈਂਕ

ਡਾਈਜ਼ੈਸਟਰ ਵੇਸਲ

ਡੋਮ

ਆਊਟਲੇਟ ਚੈਂਬਰ

ਕੰਪੋਸਟ ਟੋਏ

ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਸਟੋਕ / ਗਾਂ ਦੇ ਗੋਬਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਨਲੇਟ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਕਸ ਫੀਡ ਸਟੋਕ ਡਾਈਜੈਸਟਰ ਵੈਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਡਾਈਜੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਮਿਥਾਨੋਜੇਨੇਸਿਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗੈਸ ਨੂੰ ਗੁੰਬਦ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁੰਬਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਗੈਸ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਡਾਈਜੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਪਚਿਆ ਹੋਇਆ ਘੋਲ ਮੇਨਹੋਲ ਤੋਂ ਆਊਟਲੈਟ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਵਰਫਲੋਅ ਹੋ ਕੇ ਕੰਪੋਸਟ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪੋਸਟ ਟੋਏ ਵਿੱਚੋ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ - ਐਂਡਰਾਇਡ, ਆਈਫੋਨ