ਪੌਦਿਆਂ

ਪੌਦੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਾ ਤੌਲੀਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਸਰਲ ਉਪਾਅ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਬ, ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਬਕਸੇ ਅਤੇ ਲਟਕਣ ਵਾਲੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਤਣੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 

ਕੰਟੇਨਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ

ਸਾਰੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦਾ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਟੇਰਾਕੋਟਾ, ਸਿਰੇਮਿਕ, ਪੱਥਰ, ਕੰਕਰੀਟ ਜਾਂ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਰਤਨ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਟਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਸੁਰਾਖਦਾਰ ਸਤਹਿ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸੰਭਵ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 

ਝਾੜੀਆਂ (ਸ਼ਰੱਬ) ਪਲਾਂਟਿੰਗ

ਸਾਵਧਾਨੀ-ਪੂਰਵਕ ਰੋਪਣ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਫਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜੀਵਨਕਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੇਨਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰਾਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ(ਕ੍ਰਾੱਕਸ) ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਪਾੱਟਿੰਗ ਮਿਕਸ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਕੰਟੇਨਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਤ ਦੁਆਰਾ ਪਰਤ ਨੂੰ ਭਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸੰਕੁਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

 

ਵਿੰਡੋ ਬਾਕਸ ਪਲਾਂਟਿੰਗ

ਵਿੰਡੋ ਬਾੱਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੋਪਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸਨੂੰ ਸੀਟੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਕੁੱਝ ਨਮੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਪਾੱਟਿੰਗ ਮਿਕਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਚੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਪੌਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਰ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵੱਧਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਾਓ। ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੌਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਿਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲੋ।

 

ਹੈਂਗਿੰਗ ਬਾਸਕੇਟ ਪਲਾਂਟਿੰਗ

ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਟਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ (ਹੈਂਗਿੰਗ ਬਾਸਕੇਟ) ਨੂੰ ਓਵਰਪਲਾਂਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ trailing foliage ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲਟਕਦੀ ਟੋਕਰੀ ਦਾ ਗੋਲ ਆਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਟੋਕਰੀ ਬਰਤਨ ‘ਤੇ ਉੱਚੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਪਿਰੋਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

 

ਸਟੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ

ਸਟੈਕਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ ਤੌਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਲਚਕੀਲੇ ਤਣੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋ ਉਜਾਗਰ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਬਾਰਾਮਾਸੀ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਪਰਵਤਾਰੋਹੀਆਂ, ਝਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਲਚਸਪ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ - ਐਂਡਰਾਇਡ, ਆਈਫੋਨ