pea disease

ਮਟਰ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮਟਰ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

1. ਧੱਬਾ ਰੋਗ: ਇਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਤਣਿਆਂ, ਪੱਤਿਆਂ, ਸ਼ਾਖਾਂ ਅਤੇ ਫਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਫ਼ੇਦ ਧੱਬੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

pea disease
ਧੱਬਾ ਰੋਗ

2. ਕੁੰਗੀ: ਇਸ ਨਾਲ ਦਸੰਬਰ-ਜਨਵਰੀ ਸਮੇਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਪੀਲੇ, ਲਾਲ-ਭੂਰੇ, ਲੰਬੂਤਰੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਧੱਬੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛੇਤੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

pea disease
ਕੁੰਗੀ

ਰੋਕਥਾਮ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇੰਡੋਫਿਲ M-45 @ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ 200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ।

pea disease
ਇੰਡੋਫਿਲ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ - ਐਂਡਰਾਇਡ, ਆਈਫੋਨ