poly house

ਜਾਣੋ ਪੋਲੀਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕੀਟਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ

ਪੋਲੀਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕੀਟਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਯੋਗ ਗੱਲਾਂ:

ਪੋਲੀਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਕਈ ਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੀਲੇ ਫਿਰੋਮੋਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖੋ। ਫਿਰੋਮੋਨ ਕਾਰਡ ਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਚਿਪਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੋਲੀਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਕਾਰਡ ਲਾਓ।

ਜਦੋਂ ਫਿਰੋਮੋਨ ਕਾਰਡ ਚਿਪਕੇ ਹੋਏ ਕੀਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਹਾਊਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ।

ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹਿਲਾਓ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੌਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੀਟ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫੋਰੇਮੋਨ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਚਿਪਕ ਜਾਣਗੇ।

ਜੇਕਰ ਪੋਲੀਹਾਊਸ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਲੋਟੇਪ ਨਾਲ ਜੋੜੋ।

ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਦੁਆਰਾ ਦਿਓ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ - ਐਂਡਰਾਇਡ, ਆਈਫੋਨ