makkhan grass

ਇਹ ਹਨ ਮੱਖਣ ਘਾਹ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਆਉ ਜਾਣੀਏ ਮੱਖਣ ਘਾਹ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ

ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਊਰਜਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਘਾਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੱਖਣ ਘਾਹ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਵੱਛੜਿਆਂ ਲਈ ਚਬਾਉਣ ਅਤੇ ਪਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੱਖਣ ਘਾਹ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਘਾਹ ਨਾਲੋਂ ਦੋ-ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ-ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਗਾਂ ਲਈ ਉਸਦੇ ਸੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਮੱਖਣ ਘਾਹ ਖਾਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਸ ਘਾਹ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਛੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਘਾਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸੋਜ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ - ਐਂਡਰਾਇਡ, ਆਈਫੋਨ