ਜਾਣੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਲਦੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਸਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ|

  • ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਉੱਪਰ ਸੁੰਡੀ ਜਾਂ ਕੀੜੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਲਦੀ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  • ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੰਗਸ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪੌਦਿਆ ਦੇ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਫੰਗਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
  • ਉਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹਲਦੀ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  • ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ 15 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਜਖਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ - ਐਂਡਰਾਇਡ, ਆਈਫੋਨ