ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸੂਣ ਤੋਂ 3-10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਹਨ ਜੋਂ ਸੂਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਜ਼ੇ ਸੂਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਤਕੀ ਬੁਖਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦਾ ਘੱਟਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਜੇ ਸੂਏ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੱਛਣ:

• ਪਸ਼ੂ ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਠੇ ਖਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।

• ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਲੜਖੜਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਕੜਿਆ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

• ਪਸ਼ੂ ਗਰਦਣ ਮਰੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਇਲਾਜ ਕੀ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਹਨ ਸਾਵਧਾਨੀਆ ?

• ਅਸਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਨੇੜੇ ਦੇ ਵਧੀਆ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਉ।

• ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਾਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਾ ਪਿਆਉ।

• ਜਿਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸੂਏ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਕੱਢੋ ।

• ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਮਹੀਨੇ 15-20 ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਸ਼ਾਦਰ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਵਾਉ।

• ਗਰਭ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਾ ਦਿਉ।

ਸੋਰਸ- ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ - ਐਂਡਰਾਇਡ, ਆਈਫੋਨ