ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਦੁੱਧ ਵਾਲ ਹੈ ਹਾਂ ਨਹੀ । ਕਈ ਵਪਾਰੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਲੂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਸ਼ੂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੁੱਝ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧੋਖੇ ਤੋ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨਵੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ ।

1.ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਥਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਦੁਧਾਰੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਥਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਸਲਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

2. ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁਆਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦੋ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਡੰਗ ਦੀ ਚੁਆਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੀ ਯੋਗਤਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਧਾਰ ਕੱਢਦੇ ਸਮੇਂ ਚਾਰੇ ਧਾਰਾਂ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਡਿੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਾਰਾਂ ਫੈਲਣੀਆਂ ਨਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆ।

3. ਜੇਕਰ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਪੂੰਛ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜਾਵੇ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਲਚਕੀਲੀ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਪੂਛ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨਾਂ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਦੁਧਾਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

4. ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਚੌੜਾਈ ਤੇ ਉਚਾਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੰਨਾ ਹੀ ਖੂਨ ਦਾ ਸਰਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ।

5.ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਲੇਵੇ ਵੱਲ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੇਵਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੁੰਨੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੂਅ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ । ਇੱਕ ਪਾਸਿੳੇ ਦੇਖਣ ਤੇ ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

6.ਲਵੇਰੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕਸਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਲੱਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਇੱਕਸਾਰ ਸਿੱਧੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਬ ਪਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਮ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਜਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ।

7.ਜੇਕਰ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚੌੜਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਸੇ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਸਮੇਂ ਉਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਖੁਰ ਅਗਲੇ ਖੁਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

8.ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਜਬਾੜੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗਲਹੀਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਸ ਪੈਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਪਸ਼ੂ ਨਾ ਖਰੀਦੋ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਮਕੀਲੀਆਂ, ਪਤਲ ਨਰਮ ਤੇ ਨੱਕ ਦਰਮਿਆਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖੇ ਤੋ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ - ਐਂਡਰਾਇਡ, ਆਈਫੋਨ