manure

ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ?

• ਨਰਸਰੀ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਲਈ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪੌਦ ਨੂੰ ਉਸ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਡੋਬੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਾਈ ਜਾਂ ਰੋਪਣ ਕਰੋ।

• ਬੀਜ ਉਪਚਾਰ ਲਈ 4 ਗ੍ਰਾਮ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ।

• ਜ਼ਮੀਨ (ਭੂਮੀ) ਉਪਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਨੂੰ 25 ਕਿੱਲੋ ਗੋਬਰ ਦੀ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਲਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ।

• ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਜਾਂ ਗੋਬਰ/ਕੰਪੋਸਟ ਦੀ ਖਾਦ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਓ।

• ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਇੱਕ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜ਼ਖਮਾਂ, ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ।

ਅੰਤ: ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਫੰਗਸਨਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਦਾ ਸਵੈ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ - ਐਂਡਰਾਇਡ, ਆਈਫੋਨ