buffalo

ਜਾਣੋ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ

ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਲ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

ਦੁੱਧ ਮੁੱਠੀ ਨਾਲ ਚੋਵੋ।

ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਆਇਓਡੀਨ ਵਾਲਾ ਨਮਕ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਲਾਓ।

ਥਨੈਲਾ ਰੋਗ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਟਾਰਵਰਮ ਪਲੱਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ।

ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਣਾਉਟੀ ਗਰਭਦਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ।

ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੋ।

ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖਣਿਜ ਮਿਸ਼ਰਣ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਲਾਓ।

ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਆੱਕਸੀਟੋਸਿਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਗਾਓ।

ਪਸ਼ੂ 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬੀਜ ਰਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ - ਐਂਡਰਾਇਡ, ਆਈਫੋਨ