ਜਾਣੋ ਫਲ ਖਾਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ

ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਆਦਾਤਾਰ ਲੋਕ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਹ ਉਸ ਭੋਜਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ।

• ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਫਲ ਖਾਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਟਰਸ ਜਾਂ ਖੱਟੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਐਸੀਡਿਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਲਾ, ਅੰਬ ਅਤੇ ਸੇਬ ਵਰਗੇ ਫਲ ਤੁਸੀ ਸਵੇਰੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋਂ।

• ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਖਾਓ। ਫਲ ਖਾਣ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੁੱਝ ਨਾ ਖਾਓ।

• ਕੁੱਝ ਫਲ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋਂ ਪਰ ਕੁੱਝ ਫਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਰਬੂਜ਼ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਾਓ।

• ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਰੀ ਫਲ ਜਿਵੇਂ – ਬਲੂਬੇਰੀ, ਅੰਗੂਰ , ਚੈਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਤੁਸੀ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋਂ।

 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ - ਐਂਡਰਾਇਡ, ਆਈਫੋਨ