ਸੰਤਰੇ ਅਤੇ ਗਾਜਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ – ਮੋਰਿੰਗਾ

ਸੰਤਰੇ ਤੋਂ 7 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਗਾਜਰ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ – ਮੋਰਿੰਗਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਚਿਕਿਤਸਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਮੋਰਿੰਗਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਯੋਗ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਤੀਜਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਮੋਰਿੰਗਾ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਖੋਜ ਹੈ ।

1. ਮੋਰਿੰਗਾ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਇਹ ਊਰਜਾ ਚੀਨੀ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਹੈ।

2. ਮੋਰਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਦਾਇਕ ਹੈ ਇਹ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੀਂਦ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੈ।

3. ਮੋਰਿੰਗਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਡਿਟੋਕਸੀਫਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬਣਾਉਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । ਮੋਰਿੰਗਾ ਇੱਕ ਚੁੰਬਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਮੰਂਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

4. ਮੋਰਿੰਗਾ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਤੋਂ 7 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ , ਗਾਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ , ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਦਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੋਂ 2 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

5. ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਿੰਗਾ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ , ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ 90 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

6. ਇਹੀ ਨਹੀ ਮੋਰਿੰਗਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਹੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ - ਐਂਡਰਾਇਡ, ਆਈਫੋਨ