seed storage

ਬੀਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ

• ਬੀਜ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਤੇ ਸਹੀ ਟੈਗ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਪੱਟੜਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖੋ।

• ਭੰਡਾਰ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਅਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਜਾਂ ਦੋ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਹਵਾ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 30 ਸੈ:ਮੀ: ਦਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ।

• ਬੀਜ ਵਾਲੀਆ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਦੀ ਉੇੱਪਰਲੀ ਸਤਹਿ ਅਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60 ਸੈ:ਮੀ: ਦਾ ਅੰਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਦਾ ਅਕਾਰ 9 ਮੀਟਰ x 6 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

• ਬੋਰੀਆ ਦੇ ਢੇਰ ਦੀ ਉੱਚਾਈ 3 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਭੰਡਾਰਨ ਘਰ ਦੋ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਉਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹੋ ਜਦੋਂ ਭੰਡਾਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਨਮੀ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਮੀ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।

• ਭੰਡਾਰਨ ਘਰ ਅਤੇ ਬੀਜ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ - ਐਂਡਰਾਇਡ, ਆਈਫੋਨ