precautions

ਪਸ਼ੂਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ(ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ), ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਦੀ ਕਮੀ, ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਢੋਆਢੁਆਈ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਛਾਂ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖੋ।

ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਰਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋਘੱਟ 4 ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਲਾਉ।

ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਮਾਦਾ ਪਸ਼ੂ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੈਸਟਾਈਟਸ(ਥਨੈਲਾ ਰੋਗ) ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਣ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉ।

ਕਟੜੂਆਂ ਜਾਂ ਵਛੜੂਆਂ ਦੇ ਐਂਟਰੋਟੌਕਸੀਮੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ੀਪ ਪੋਕਸ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੂਣ ਵਾਲੇ (6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਗਰਭ ਕਾਲ ਵਾਲੇ) ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਫੀਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਚਰਾਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਮਕ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿਕਾਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂਂ ਨੂੰ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਬਲਾੱਕ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਦਾ ਘੋਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਿਲਾਉ।

ਸਮਾਜਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਚਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ।

ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੋਟਿਊਲਿਜ਼ਮ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਇਲਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਜਵਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਚਾਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 45-50 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰੋ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ - ਐਂਡਰਾਇਡ, ਆਈਫੋਨ