moist balm

ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ਼- ਨਿੰਮ ਮੱਲ੍ਹਮ

ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ਼- ਨਿੰਮ ਮੱਲ੍ਹਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ।

ਵਿਧੀ: 50 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ, 20 ਲਿਟਰ ਗੋਮੂਤਰ , 20 ਕਿਲੋ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਦਾ ਤਾਜਾ ਗੋਬਰ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ ,10 ਕਿੱਲੋ ਨਿੰਮ ਦੀ ਚਟਨੀ ਜਾਂ ਨਿਮੋਲੀ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਪਾਓ। 48 ਘੰਟੇ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਘੋਲੋ। ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ।

ਨਿੰਮ ਮੱਲ੍ਹਮ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ
ਇਸ ਮੱਲ੍ਹਮ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ 4 ਵਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਗਾਓ। ਸਾਲ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਰਤੋਂ।
• ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ
• ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਆਖ਼ਿਰੀ ਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ
• 21 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 14 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ
• ਇਸ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ

ਲਾਭ: ਨਿੰਮ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ, ਐਫ਼ੀਡਸ, ਜੈਸਿਡ ਆਦਿ ਪੌਦੇ ਦਾ ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੀਮਕ, ਨਿਮਾਟੋਡਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਦਾ ਗੋਬਰ ਅਤੇ ਮੂਤਰ ਦਾ ਮਿਸ਼੍ਰਣ ਮਿਲੀ ਬੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਗੋਮੂਤਰ ਐਫੀਡ ਅਤੇ ਪੱਤੀ ਹੌਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ - ਐਂਡਰਾਇਡ, ਆਈਫੋਨ