animal urine

ਜੇਕਰ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਆਮ ਤੌਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਣ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ । ਜ਼ਿਆਦਾਤਾਰ ਇਹ ਗਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਖੁਦ ਪਸ਼ੂ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਵੈਟਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ?

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਖੋ। ਜੇਕਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੌਫ਼ੀ ਰੰਗ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡੰਗਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲਾਲ ਰੰਗ (ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਰਗਾ) ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਲਾਲ ਪਲੈਟੀਲੇਟਸ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਤੁਸੀ ਯੂਰੀਮਿਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਪੱਕੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤੁਸੀ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਲੱਪ (ਮੁੱਠੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੱਥ) ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਤੇ ਇੰਨੀ-ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਜੇਕਰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੱਝ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ - ਐਂਡਰਾਇਡ, ਆਈਫੋਨ