pesticide

ਟੌਕਸੀਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਸ ਅੰਗ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਜਾਂ ਨਹਾ ਲਵੋ।

ਜੇਕਰ ਅੱਖਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।

ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 2 ਚਮਚ ਲੂਣ ਦੇ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਲਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।

ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਚਾਰਕੋਲ, ਸਟਾਰਚ ਮਿਸ਼ਰਣ ਆਦਿ ਦਿਓ।

ਜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨੇੜਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ - ਐਂਡਰਾਇਡ, ਆਈਫੋਨ